Image

Image
Image

 

 

    

 

 

Werkwijze Inkomensbeheer

 

Het pakket aan werkzaamheden bevat maximaal de taken zoals die ook bij de bewindvoerder zijn vermeld. Deze taken worden vastgelegd in een overeenkomst. De kosten van het inkomensbeheer
zijn afhankelijk van de omvang van het door u gewenste takenpakket. Inkomensbeheer is te vergelijken met bewindvoering, alleen wordt dit niet door tussenkomst van de Kantonrechter vastgelegd. Als u kiest voor inkomensbeheer dan spreken we samen af welke (financiële) zaken Groes Bewindvoering voor u verzorgt.

 

Groes Bewindvoering helpt inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw financiën. Groes Bewindvoering zal samen met u al uw inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten.

 

We bekijken daarbij de mogelijkheden de inkomsten te verhogen of lasten te verlagen. Als dat allemaal is gebeurd, maken we een budgetplan voor u en voeren we dat vervolgens uit.

 

Wij verzoeken u dan ook alle gegevens van uw vaste lasten aan te leveren. Dit kan door middel van kopiefacturen, afschriften van bankrekening(en), contracten of acceptgirokaarten.

 

Uiteraard moeten we ook de gegevens van uw werkgever, de belastingdienst  of uitkerende instantie hebben. Zij worden aangeschreven en verzocht uw inkomen, de toeslagen of uitkering over te maken op uw beheerrekening (dan wel bestaande rekening ) bij Groes Bewindvoering. De overdracht van de inkomsten gebeurt door middel van een zogenaamde volmacht. Dit door u ondertekende formulier geeft Groes Bewindvoering de mogelijkheid alle inkomsten over te laten maken op de beheerrekening.

 

Zodra wij het eerste inkomen of uitkering van u hebben ontvangen worden uw maandelijkse lasten via ons systeem betaalbaar gesteld. Wij betalen dan, afhankelijk van de overeengekomen dienstverlening, huur of hypotheek, energielasten, water, ziektekostenverzekering, maar ook eventueel aflossingen van uw leningen en andere vaste lasten.
De kosten voor het inkomensbeheer zullen maandelijks worden ingehouden op uw inkomsten. Naast de maandelijks betalingen kunnen we geld reserveren voor lasten die u per kwartaal of per jaar moet voldoen.

 

Naast dat de vaste lasten worden betaald, wordt een vast bedrag per week of maand aan leefgeld overgeboekt op uw zogenaamde leefgeldrekening die door ons is geopend ( naast de beheerrekening ). Van dit geld kunt u de dagelijkse kosten betalen: ( bv: boodschappen ).

 

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomsten of uitgaven , bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging of de jaarrekening van gas, elektra en water, direct aan ons doorgeeft, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen.