Image

Image
Image

 

 

    

 

Aanmelding  

Voor de aanmelding via internet wordt u verzocht het formulier ‘Verzoekschrift ” volledig in te vullen. Dit is het verzoek aan Groes Bewindvoering om een Bereidverklaring (verklaring dat wij bereid zijn het bewind voor u uit te voeren) af te geven. In de button Downloaden Formulieren kunt u de benodigde formulieren vinden.

 

Indien wij akkoord gaan met het verzoek zullen wij  zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en zal er een intakegesprek worden ingepland. 

 

Opsturen naar: 

Groes Bewindvoering
Postbus 320

7400 AH  DEVENTER