Image

Image
Image

 

 

    

 

Inkomensbeheer

Heeft u moeite met het in evenwicht houden van uw inkomsten en uitgaven? Bent u het overzicht kwijt en wilt u uw financiële zaken graag weer onder controle krijgen ? Dan kan inkomensbeheer een oplossing zijn.

Bij inkomensbeheer wordt administratieve hulp geboden bij  mensen die om uiteenlopende redenen structureel moeite hebben om rond te komen met hun inkomen. Wij maken samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de cliënt en Groes Bewindvoering zijn vastgelegd.

Het pakket werkzaamheden zal afgestemd worden op de situatie en de wensen van de cliënt. Hierdoor kan er maatwerk geleverd worden.
Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. In het geval dat inkomensbeheer de beste oplossing is, kunt u zich bij ons aanmelden. 

Iemand die bij ons in inkomensbeheer zit, draagt altijd zelf nog de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een zogenaamde inkomensbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten stelt u ons in staat uw financiën te beheren.

 

geld_in_balans.jpg 

Ook voor werkgevers kan inkomensbeheer voor werknemers een uitkomst zijn.

Als werknemers hun financiën niet goed op orde hebben, betekent dat vaak veel administratief werk voor de werkgever. Nog even los van het feit, dat mensen die piekeren over hun geldzaken niet de meest productieve werknemers zijn.

 

Werknemers met financiële problemen kunnen voor u  als werkgever een probleem vormen.
U krijgt te maken met ziekmeldingen, lagere productiviteit, extra administratieve lasten door loonbeslagen en zelfs diefstal. Een werknemer met schuldenproblematiek kost u veel geld en zorgen.


Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun werknemers.
Het aantal loonbeslagen neemt drastisch toe. De verwachting is dat de komende tijd deze problematiek alleen nog maar zal groeien. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
 
Groes Bewindvoering biedt professionele hulp aan werkgever en werknemer. Wij helpen bij het ordenen en uitzoeken van de financiële administratie van de werknemer. Wij maken een overzicht van schulden, inkomsten en uitgaven. Daarna kijken wij welke stappen nodig zijn om de financiële problemen structureel aan te pakken.
 
Graag willen wij voorkomen dat uw werknemer in ongewenste situaties terecht komt. Schulden kunnen leiden tot huisuitzetting of afsluiten van water en licht. Het is een geruststellend idee wanneer uw werknemer zijn betalingen op orde heeft en zich kan concentreren op het werk.
 
Wilt u uw werknemer helpen structureel zijn of haar financiële problemen op te lossen?
Neemt u contact met ons op. In een persoonlijk gesprek lichten we graag onze dienstverlening verder toe.