Image

Image
Image

 

 

    

 

Wat doet Groes Bewindvoering ?


Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan gedacht worden aan dementerende bejaarden, verslaafden, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, maar ook mensen met problematische schulden.

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. In het geval dat beschermingsbewind de beste oplossing is, kan een onderbewindstelling (beschermingsbewind) aangevraagd worden bij de Kantonrechter. Door professioneel beheer van de financiën kunnen conflicten in familiaire kring en misbruik door anderen vervolgens worden voorkomen.  
 
Iemand die onder bewind is gesteld, draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor kan Groes Bewindvoering tot bewindvoerder benoemd worden door de Kantonrechter. De Kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen.
De bewindvoerder en de Kantonrechter dragen er uiteindelijk gezamenlijk zorg voor dat de financiën van de cliënt op verantwoorde wijze worden beheerd. 

geld_beheren_in_website.jpg 

Ik wil  u er op wijzen dat Groes Bewindvoering als beschermingsbewindvoerder niet verantwoordelijk is voor het oplossen van uw schulden. Voor de schulden zal er naast het beschermingsbewind dus altijd een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld moeten worden.


Wij zijn geen schuldhulpverlenende instantie en kunnen dus geen minnelijke schuldenregelingen tot stand brengen. We kunnen wel behulpzaam zijn bij het doorverwijzen naar andere instanties. In voorkomende gevallen kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.