Image

Image
Image

 

 

    

 

John Groes


 

Wie is Groes Bewindvoering ?

 

Groes Bewindvoering is een bureau dat door jarenlange praktijkervaring in de schuldhulpverlening zich heeft toegelegd op financieel beheer voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun financiën te beheren. Hiervoor bieden wij beschermingsbewind en inkomensbeheer aan.

 

In de dagelijkse praktijk merken we dat er steeds meer mensen moeite hebben met het goed op orde krijgen en  houden van hun financiën. Niet voor iedereen is het makkelijk en vanzelfsprekend om alles financieel goed te regelen.


De gevolgen van financiële problemen zijn enorm. Hulp zoeken of vragen is vaak moeilijk. Mensen schamen zich en voelen zich schuldig. Misschien heeft u het gevoel dat u gefaald heeft ten opzichte van bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, of dat u door de bomen het bos niet meer ziet.
 
Groes Bewindvoering helpt u graag uw financiële administratie weer inzichtelijk te maken. Wij zorgen voor financiële rust en stabiliteit. Het uiteindelijke doel van ons is het bieden van nieuw perspectief voor de toekomst.

 

Bij Groes Bewindvoering staat u als cliënt centraal. Wij hebben oog voor de oorzaak van uw probleem. Wij vinden het vanzelfsprekend om oog te hebben voor u als persoon en voor uw situatie. Wij zetten ons voor de volle 100% in en streven naar het hoogst haalbare resultaat.
 
Groes Bewindvoering is er voor iedereen!

 

Soms kunnen mensen niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, omdat ze dementeren, omdat ze ernstig ziek zijn of omdat ze verslaafd zijn. Als iemand, om wat voor reden dan ook, zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Vaak zijn dat  familieleden of hulpverleners.

 

Het is lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren.
Zo’n dubbele pet kan voor verstoorde verhoudingen zorgen. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.


Groes Bewindvoering beheert het budget; zorgverleners kunnen zich weer concentreren op zorg verlenen.
Soms moet iemand worden opgenomen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of psychiatrische inrichting. Dan moet er nogal wat geregeld worden. In andere gevallen zorgt beschermingsbewind er juist voor dat iemand met psychosociale problemen langer zelfstandig kan blijven wonen. Valt iemand onder beschermingsbewind, dan wijst de Kantonrechter een partij aan die de financiële belangen van die persoon behartigt. Hulpverleners en familie komen dan weer toe aan hun eigenlijke taak: zorg verlenen.